Test Footer 2

Ban hành định mức mô hình toán

Ngày 28 tháng 01 năm 2013, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố định mức mô hình toán trong nghiên cứu thủy lực hình thái sông ngòi.

Sử dụng mô hình toán để giải quyết các bài toán thủy lực, hình thái, chất lượng nước trong nghiên cứu khoa học, quy hoạch và lập dự án các công trình xây dựng, chỉnh trị, bảo vệ bờ sông, quản lý, khai thác nguồn nước là công việc quan trọng và cần thiết. Để có căn cứ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và nghiên cứu khoa học theo các quy định của Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tập định mức dự toán cho mô hình thủy lực, hình thái sông ngòi để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, vận dụng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí cho công tác xây dựng và nghiên cứu mô hình toán thủy lực, hình thái sông ngòi. Chi tiết
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment