Test Footer 2

Đề xuất giải pháp Ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực nông thôn ven biển Đồng bằng sông Cửu Long

Biến đổi khí hậu - nước biển dâng (BĐKH-NBD) sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và đời sống của cộng đồng dân cư, vùng nông thôn ở các tỉnh ven biển. Vì thế khi chúng ta đang xây dựng Chương trình nông thôn mới cần phải lồng ghép các biện pháp vào từng phương án quy hoạch tại các xã (đặc biệt các xã ven biển).


Theo đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam, ứng phó BĐKH trong quá trình xây dựng nông thôn mới cần lồng ghép một số các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo các yếu tố như: Đảm bảo quy hoạch sử dụng đất phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội an ninh quốc gia và thích ứng với BĐKH trên từng địa bàn; Xây dựng kế hoạch “Giảm phát thải khí nhà kính và sử dụng năng lượng hợp lý nhưng vẫn đảm bảo cho nhu cầu phát triển ở các vùng nông thôn”;  Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể về: “Thích ứng và giảm nhẹ hậu quả BĐKH-NBD” gắn với Chương trình Xây dựng nông thôn mới; Tích cực mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng, bảo vệ hệ sinh thái biển để ứng phó với BĐKH-NBD; Xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, hạn chế là trong điều kiện biến đổi khí hậu ở các xã xây dựng nông thôn mới;  Phát triển ngành thủy sản thích ứng với BĐKH-NBD; Xây dựng nhà ở, lộ giao thông nông thôn thích ứng với BĐKH-NBD; Tăng cường năng lực quản lý và nâng cao nhận thức cộng đồng trong các xã xây dựng nông thôn mới.

Kim Long-Báo TN&MT
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment