Test Footer 2

4,5 tỷ đồng cho việc nghiên cứu xây dựng Atlas khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam

Bộ TN&MT vừa ra Quyết định phê duyệt kinh phí 4,5 tỷ đồng cho Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng Atlas khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam (BĐKH-17)” phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó BĐKH.


Theo đó, các nhà khoa học của Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường Việt Nam (Bộ TN&MT)  sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu và  đúc kết, minh họa những quy luật, đặc điểm phân bố (không gian và thời gian) của khí hậu và biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong thế kỷ 20 và thập kỷ đầu của thế kỷ 21. Cung cấp những thông tin cơ bản nhất về khí hậu và biến đổi khí hậu phục vụ các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sản phẩm cụ thể bao gồm:Tập Atlas về khí hậu và biến đổi khí hậu cho Việt Nam (bao gồm các nội dung: tập số liệu các đặc trưng khí hậu và biến đổi khí hậu cơ bản thế kỷ 20 và thập kỷ đầu của thế kỷ 21; tập bản đồ khí hậu  và biến đổi khí hậu Việt Nam xây dựng trên cơ sở số liệu khí hậu trong thế kỷ 20 và thập kỷ đầu của thế kỷ 21).  Báo cáo thuyết minh tập Atlas khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam (bao gồm những nội dung cơ bản: nguồn số liệu, phương pháp xử lý số liệu, phương  pháp tính  toán, thống kê các đặc trưng  dẫn xuất, phương pháp phân  tích bản đồ, đồ thị, v..v  những đặc điểm khí hậu cơ bản và biến đổi khí hậu…).

Minh Dương-Báo TN&MT
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment