Test Footer 2

Hội nghị quốc tế năng lượng biển tái tạo

Thetis GDNCBM, một cuộc triển lãm được thiết kế để thu thập tất cả các thành viên năng lượng biển tái tạo để giới thiệu về ngành công nghiệp mới này.  
Dưới sự bảo trợ của de Ministère l'Ecologie, Développement, des Giao thông, du Logement et de l'Energie, ThetisMRE là triển lãm ở Pháp, mà sẽ liên hiệp tất cả các thành viện có thể  liên kết chặt chẽ với các đối tác châu Âu, các nhà thầu chính và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà sản xuất và các trường đại học.

Theo GDNCBM, đây là cơ hội tuyệt vời cho mọi thành viện năng lượng biển tái tạo vì nhiều lý do:

 • là một phần của một công ước quốc tế đặc biệt dành riêng cho GDNCBM nơi mà các thành viên toàn cầu sẽ gặp nhau;
 • để khám phá các cơ hội của thị trường Pháp, cam kết mục tiêu 23% năng lượng tái tạo trong tiêu thụ năng lượng toàn cầu của Pháp;
 • gặp gỡ đối tác và khách hàng trong tương lai;
 • cơ hội để thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực này cho các đối tác trong tương lai;
 • học hỏi từ các thành viên hàng đầu thế giới và chia sẻ các công nghệ mới nhất;

Tham vọng của GDNCBM

 • Thu tập, quy tụ các thành viên của Pháp, các tổ chức châu Âu, các cơ quan châu Âu, các hiệp hội châu Âu, các công ty châu Âu (công nghiệp và dịch vụ) để tạo ra một cuộc triển lãm châu Âu mở trên thế giới;
 • làm cho triển lãm bền vững và tập trung vào vai trò quan trọng của GDNCBM trong tương lai;
 • đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp;
 • tổ chức trao đổi giữa các thành viên khác nhau để khuyến khích hợp tác.

Giới thiệu về GDNCBM

Tổ chức nhằm khuyến khích các sáng kiến ​​công nghệ, kinh tế, công nghiệp để xây dựng ngành năng lượng biển tái tạo của tương lai.

Được tổ chức hàng năm, là nền tảng cụ dành riêng cho các thành viên của Tổ chức này. Triển lãm diễn ra mỗi năm trong một tỉnh khác nhau của Pháp.

Sự kiện này được điều hành bởi Thetis GDNCBM (SAS) với sự hỗ trợ của các hiệp hội lớn, trong những cụm sáng tạo và của các tổ chức chính.

Nguồn: Hội HDH

Theo http://www.thetis-emr.com/
SHARE
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment