Test Footer 2

Xây dựng Hệ thống CSDL Biển Quốc gia: Phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2012

Dự án Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển (Đề án 47) đã được thực hiện từ năm 2007. Tuy nhiên, tới thời điểm này, phần lớn các dự án thành phần chưa được nghiệm thu cấp cơ sở, cấp quản lý. 
 


Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu tại buổi làm việc

Với mục tiêu xây dựng được bộ CSDL quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường các vùng biển Việt Nam, thống nhất quản lý, lưu giữ, cung cấp thông tin dữ liệu cho các mục đích sử dụng từ Chính phủ, các Bộ, ngành đến các cao quản lý, công tác nghiên cứu khoa học của các địa phương, cộng đồng, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong việc thống nhất quản lý và sử dụng dữ liệu điều tra khảo sát nghiên cứu biển trong cả nước, dự án đã được thực hiện từ năm 2007, theo kế hoạch sẽ kết thúc vào năm 2011 nhưng do tính chất phức tạp của Dự án (dựa vào kết quả của nhiều dự án thành phần, nằm phân tán ở nhiều Bộ, ngành khác nhau) nên Dự án này đã được Chính phủ gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, vào thời điểm này, phần lớn các dự án thành phần chưa được nghiệm thu cấp cơ sở, cấp quản lý.

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá, đây là một dự án có khá nhiều dự án thành phần, lại chuyển giao qua 2 chủ đầu tư là một trong những nguyên nhân làm cho dự án gặp khó khăn, kéo dài. Tuy nhiên, Thứ trưởng yêu cầu phải kết thúc được giai đoạn 1 của dự án vào cuối năm 2012 đồng thời đưa toàn bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển được điều tra, nghiên cứu của các dự án thành phần đã hoàn thành vào hệ thống để vận hành, sử dụng và tiếp tục cập nhật.

  Để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tích cực giúp đơn vị thực hiện rà soát những dự án đã xong nhưng chưa nghiệm thu xem còn thiếu những yêu cầu, nội dung gì để kịp thời hoàn thiện, bổ sung, sớm nghiệm thu cấp cơ sở, tiến tới nghiệm thu cấp quản lý. Các dự án này có nội dung liên quan  mật thiết tới chuyên môn sâu về lĩnh vực biển, hải đảo nên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở phải do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thành lập và chủ trì.  Để vận hành được hệ thống CSDL cần phải có Quy chế vận hành, cập nhật và thông tin. Trong thời gian Quy chế chưa được ban hành,  Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng và ban hành Quy chế tạm thời  để có thể sử dụng ngay tài liệu, thông tin trong hệ thống này. Về kinh phí còn thiếu để hoàn thành dự án cần rà soát, điều chỉnh để đưa ra con số chính xác, cụ thể, đồng thời phải kiểm tra và tư vấn cho các đơn vị thực hiện dự án thành phần quyết toán theo đúng dự toán đã được phê duyệt.

Theo TN – MT
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment