Test Footer 2

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu lớn vào sông Hậu

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu.
Ảnh: Nguồn internet
 Dự án luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu qua kênh tắt Quan Chánh Bố (H.Duyên Hải, Trà Vinh) được khởi công xây dựng vào cuối năm 2009. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng (thời điểm phê duyệt năm 2007 là 3.148 tỉ đồng), nhằm mục tiêu xây dựng luồng tàu biển ổn định cho tàu có trọng tải 10.000 DWT đầy tải và tàu 20.000 DWT giảm tải ra, vào các cảng sông Hậu. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 1.500 ha thuộc địa phận 2 huyện Duyên Hải và Trà Cú (Trà Vinh), với tổng khối lượng nạo vét để đào kênh mới và cải tạo các kênh hiện hữu khoảng 28 triệu m3.
Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu là một dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng tuyến luồng cho tàu biển có trọng tải lớn ra, vào vận chuyển hàng hóa phục vụ phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, thẩm định và chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định; tách hạng mục đê chắn sóng phía Nam để tổ chức thực hiện trước, đồng thời xác định nguồn vốn để thực hiện các hạng mục còn lại của dự án theo quy định của pháp luật.
(Theo DĐDN)
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment