Test Footer 2

Hội thảo lần thứ nhất chương trình KC08/11-15

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội thảo lần thứ nhất chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC08/11-15. Hội thảo đã thu hút gần 100 đại biểu đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ; Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, các đơn vị tham gia thực hiện các đề tài thuộc Chương trình KC08/11-15...
 
 

Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước: “Khoa học công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên KC08/11-15 được Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 3059/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2011 phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm. Theo đó, mục tiêu của chương trình bao gồm: (1) Áp dụng, phát triển và hoàn thiện được các công nghệ dự báo tiên tiến để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro một số dạng thiên tai nguy hiểm như bão (hạn dự báo từ 4 - 7 ngày) lũ lụt miền Trung (hạn dự báo từ 3 - 4 ngày) khô hạn (hạn dự báo từ 3 - 6 tháng) sạt - trượt lở đất (hạn dự báo từ 2 - 5 ngày); phát triển và hoàn thiện được các công nghệ mới trong xây dựng các giải pháp, công trình phòng chống thiên tai. (2) Ứng dụng có hiệu quả và tạo ra được công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện Việt Nam để xử lý ô nhiễm môi trường, kết hợp xử lý và tận dụng nguồn thải. (3) Xác lập cơ sở khoa học cho việc nhận dạng đầy đủ và đánh giá đúng vị thế của các dạng tài nguyên thiên nhiên quan trọng; nâng cao hiệu quả khai thác tổng hợp, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội. (4) Tạo được các công nghệ, các giải pháp khoa học có tính khả thi và có tính ứng dụng cao; các nhóm nghiên cứu trẻ có năng lực nghiên cứu mạnh trên cơ sở kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ tiềm năng.  

Nhằm thực hiện mục tiêu cũng như nội dung đề ra, Chương trình KC08/11-15 đã và đang thực hiện 33 đề tài trong đó có: 13 đề tài trong kế hoạch 2011, 06 đề tài trong kế hoạch năm 2012, 09 đề tài trong kế hoạch năm 2013 và 05 đề tài tiềm năng.

Tại Hội thảo khởi đầu này có 04 báo cáo khoa học được trình bày theo các lĩnh vực thuộc chương trình bao gồm: Nghiên cứu thu hồi CO2 từ khí thải đốt than làm nguồn cacbon để nuôi vi tảo giàu dinh dưỡng (KC08.08/11-15); Nghiên cứu dự báo quỹ đạo và cường độ bão trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương và biển Đông hạn 5 ngày (KC08.01/11-15); Tài nguyên dưới đất đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ- những thách thức và giải pháp (KC08.06/11-15); Biến tính tro bay làm xúc tác cho quá trình oxy hóa tiên tiến, ứng dụng trong xử lý nước thải dệt nhuộm (KC08.TN05/11-15).

Theo ông Lê Quang Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Bộ Khoa học và công nghệ đánh giá cao hiệu quả của chương trình, sự phối hợp chặt chẽ của các đề tài, dự án, sự gắn kết giữa ban chủ nhiệm chương trình với các đề tài, dự án để cùng nhau giải quyết các vấn đề về phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên…


Ông Lê Quang Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên - Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo


PGS.TS. Lê Mạnh Hùng - Chủ nhiệm Chương trình KC08, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại Hội thảo


Quang cảnh Hội thảo

Theo VAWR

SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment