Test Footer 2

Cục Quản lý Khai thác biển và Hải đảo Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2013


 

Sáng 25/12, Cục Quản lý khai thác biển và Hải đảo (QLKTBĐ) Việt Nam đã tổ chức Lễ Tổng kết các hoạt động, nhiệm vụ, dự án đã thực hiện năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tới dự có Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, Phó Cục trưởng phụ trách Đỗ Văn Sen cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên chức thuộc Cục.


Năm 2012, Cục QLKTBĐ đã có kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật. Cụ thể đã hoàn thiện 2 văn bản quy phạm pháp luật là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và  bảo vệ môi trường biển, hải đảo và Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định việc lập và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển. Đồng thời, đơn vị cũng bước đầu triển khai xây dựng Đề án lập quy hoạch phân vùng biển và Nghị định của Chính phủ về việc giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo Nghị định của Luật Biển Việt Nam; Tham mưu Tổng cục tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 158 của Chính phủ về quản lý tổng hợp vùng bờ. Triển khai thực hiện các dự án, đề tài đúng tiến độ và quản lý theo đúng nguyên tắc tài chính của Nhà nước.

Tuy nhiên, hiện công tác quản lý Nhà nước của Cục QLKT biển, hải đảo mới chỉ dừng ở việc xây dựng các văn bản pháp luật và tham gia góp ý kiến có liên quan đối với các Bộ, ngành, địa phương ven biển về công tác quản lý tổng hợp tài nguyên biển, hải đảo. Còn hạn chế trong việc quản lý trực tiếp, tham gia cùng địa phương trong việc kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc ở các địa phương.

Để khắc phục những hạn chế này, sang năm 2013, lãnh đạo Cục QLKT biển, hải đảo chủ trương, ngoài việc tiếp tục tích cực xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật để làm “điểm tựa” cho công tác quản lý trực tiếp, Cục sẽ tích cực triển khai đề án lập quy hoạch phân vùng biển và Nghị định của Chính phủ quy định về việc giao các khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân; tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ phân định ranh giới quản lý biển, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và tăng cường phối kết hợp giữa các đơn vị trong Tổng cục để tăng cường năng lực quản lý trực tiếp như chức năng, nhiệm vụ mà Bộ TN&MT đã giao phó đối với các hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên môi trường biển ở địa phương.

K.Liên-Bộ TN&MT 

SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment