Test Footer 2

Quốc hội duyệt chi 2.900 tỷ đồng cho chương trình biển Đông


Với 82,40% số phiếu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách TƯ năm 2012. Theo đó, năm tới, sẽ dành chi 2.900 tỷ đồng cho chương trình biển Đông, hải đảo, cảnh sát biển. 
Nghị quyết của Quốc hội xác định, năm 2012, tổng số chi cân đối ngân sách TƯ là 633.875 tỷ đồng, trong đó có 151.633 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
Dự toán chi ngân sách TƯ năm 2012 sẽ dành 43.300 tỷ đồng cho thực hiện cải cách tiền lương, chi cho phát triển các sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 277.132 tỷ đồng, chi cho đầu tư phát triển 526.132 tỷ đồng. Các nội dung cụ thể, Quốc hội thống nhất dành khoản chi cho chương trình biển Đông, hải đảo, cảnh sát biển là 2.900 tỷ đồng. 3.500 tỷ đồng được dành đầu tư cho các dự án trọng điểm về dầu khí, 100 tỷ đồng chi trả nợ và viện trợ…
 Theo Dân trí
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment