Test Footer 2

International Conference of Coastal Engineering 2012

Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Santander (Cantabria), Tây Ban Nha từ ngày 01-ngày 06 tháng Bảy, 2012.
Chương trình khoa học sẽ được các diễn giả diễn thuyết về những tiến bộ, thành tựu, thách thức và những triển vọng trong lương lai về khảo sát thực địa, các mô hình số và thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Mục đích của hội thảo khuyến khích các cuộc thảo luận và sự giao lưu giữa các diễn giả và người nghe, và hy vọng thúc đẩy những ý tưởng và hiệp tác mới.
Các chủ đề được quan tâm về lý thuyết, mô hình hóa, đo đạc, thực tiễn trong các nghiên cứu, thiết kế, xây dựng từ các đề tài nghiên cứu, dự án về bờ biển được khuyến khích.
Chi tiết xem tại website của hội nghị: http://www.icce2012.com/index.html
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment