Test Footer 2

“Hợp tác vì nước” – chủ đề của Ngày nước thế giới năm 2013

Ngày Nước thế giới 22/03 năm nay có chủ đề “Hợp tác vì nước” với thông điệp “Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước”.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước cũng như các dịch vụ về nước ngày càng gia tăng như hiện nay, Ngày nước thế giới năm 2013 sẽ đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác vì nước, cũng như đề xuất các giải pháp hướng tới hài hòa trong phân bổ nguồn nước giữa các ngành và các nhóm sử dụng nước.
Ngày nước thế giới 2013, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà tài trợ, học sinh, sinh viên và người dân về chia sẻ - hợp tác vì nước. Trong đó nhấn mạnh, tầm quan trọng của hợp tác vì nước (xóa đói giảm nghèo, công bằng và an ninh xã hội, phát triển kinh tế, gìn giữ nguồn nước, bảo vệ môi trường); Các thách thức trong hợp tác vì nước (nhu cầu sử dụng nước, số lượng và chất lượng nước, phát triển cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu, lợi ích kinh tế và nhu cầu tài chính); Lợi ích của hợp tác vì nước (tiết kiệm chi phí, phát triển công nghệ, quản lý lũ, hợp tác vùng, huy động nguồn lực, bảo vệ hệ sinh thái, giảm thiểu rủi ro); Thúc đẩy hợp tác vì nước (phương pháp tiếp cận đa cấp, phát huy các sáng kiến, xây dựng bộ công cụ thúc đẩy hợp tác vì nước bao gồm khung pháp lý và thể chế, trao đổi thông tin, cùng giám sát và đánh giá, cơ chế giải quyết xung đột, chia sẻ chi phí và lợi ích, công cụ tài chính).

Mỗi tổ chức, doanh nghiệp, mỗi cá nhân hãy khai thác và sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên nước. Tình trạng khủng hoảng nguồn nước chắc chắn sẽ được cải thiện, nếu mỗi người dân thay đổi thói quen sử dụng nước.

Cùng chung tay vì sự phát triển bền vững!
 
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment