Test Footer 2

Dự án ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng làm nông nghiệp

 Việt Nam nằm trong danh sách những nước chịu tác động nhiều nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH). Những tác động đó đã, đang và sẽ là rào cản phát triển kinh tế đất nước. Với nhận thức rõ ràng về mối liên hệ “BĐKH - Biến động nguồn tài nguyên nước”, vừa qua, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) và Viện nước quốc tế Stockholm, Thụy Điển (SIWI) đã phối hợp đồng tổ chức hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực ứng phó với BĐKH cho cộng đồng làm nông nghiệp đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long, Việt Nam”. Hội thảo đã trình bày các phát hiện, nghiên cứu ban đầu về thực trạng tác động của BĐKH và ứng phó ở Việt Nam, tạo diễn đàn thảo luận về nhu cầu ứng phó với BĐKH và vai trò tham gia của dự án tại Việt Nam. Các ý kiến thảo luận sẽ là những đóng góp quan trọng giúp hai tổ chức đồng thực hiện dự án trong việc thiết kế hoạt động dự án thiết thực đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Dự án nhằm mục tiêu tăng cường năng lực ứng phó với BĐKH của cộng đồng làm nông nghiệp thông qua việc cung cấp kiến thức hiểu biết cho nông dân, tăng cường năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên nước để ứng phó kịp thời tránh được các hiểm họa tàn phá nền kinh tế xã hội do BĐKH gây ra. Trong năm 2013, dự án sẽ triển khai tại 3 tỉnh: Vĩnh Long, Hà Nam và Thái Bình. Nông dân ở các tỉnh triển khai dự án sẽ lần đầu tiên được cùng tham gia thu thập các thông tin dữ liệu về những rủi ro khí tượng, thủy văn và các câu chuyện kể về hành động ứng phó của cộng đồng. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ giúp tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện và tỉnh bổ sung kiến thức về tác động của BĐKH.

TUYẾT MAI-Khoahocphothong
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment