Test Footer 2

Thanh Hóa: Tổ chức lớp tập huấn về biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển bền vững

Ngày 8/1/2013, Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam về tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế ven biển.

 Đây là hợp tác giữa  Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa và Dự án CATREND tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển bền vững cho các xã ven biển thuộc huyện Hoằng Hóa và Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa. Tham dự lớp tập huấn có cán bộ Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng giảng cho các học viên nghe nhằm hiểu biết sâu rộng về ứng phó với BĐKH và phát triển sinh kế ven biển.
Lớp tập huấn nhằm thực hiện chương trình công tác quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên môi trường biển, để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ địa chính cấp xã làm công tác quản lý về tài nguyên và môi trường, nắm vững tổng quan về biến đổi khí hậu (BĐKH) và ứng phó với BĐKH là các hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
Các học viên tham gia lớp tập huấn cũng đã được giải đáp nhiều thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên môi trường biển, các học viên còn được tham luận đánh giá về tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội của huyện Hoằng Hóa và Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa.
 
                                                                                                           Thu Thủy-Báo TN&MT
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment