Test Footer 2

Một số kết quả thí nghiệm xác định các tham số bố trí hệ thống công trình tạo hoàn lưu, ứng dụng trong công trình chỉnh trị sông ở Việt Nam

Tóm tắt: Công trình đảo chiều hoàn lưu là một sáng tạo đã được ứng dụng thành công trong thực tế, nhưng chưa xác lập được cơ sở khoa học công nghệ một cách hoàn thiện để có thể ứng dụng kết cấu này ra các vùng miền khác. Do đó, nhiệm vụ thí nghiệm là xác định mối quan hệ giữa các tham số bố trí công trình với hiệu quả bồi lắng, để ứng dụng trong công trình bảo vệ bờ đối với những khúc sông cong ở các vùng miền khác. Kết quả thí nghiệm đã xác định được cơ chế thủy lực dòng chảy ở đoạn sông cong, đồng thời xây dựng được các quan hệ Kv~a~φ và Kv~R~φ. Từ các quan hệ được xây dựng trong thí nghiệm đã xác định được a = 0,3H và φ =1350 là đạt hiệu quả nhất

Tác giả: ThS.NCS Nguyễn Đăng Giáp1, PGS.TS Trần Quốc Thưởng - Phòng TN trọng điểm quốc gia về Động lực học sông biển
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong nhiệm vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam, xây dựng công trình bảo vệ bờ sông là hạng mục hàng đầu. Trong đó,loại hình công trình chủ động, tác động vào dòng chảy,đẩy chủ lưu ra xa bờ để loại trừ nguyên nhân gây sạt lở bờ, đó là mỏ hàn. Không kể những trường hợp do nghiên cứu không đầy đủ, bố trí công trình không hợp lý, hệ thống mỏ hàn không đạt hiệu quả mong muốn, kết quả lý tưởng mà hệ thống mỏ hàn mang lại là bảo vệ được an toàn cho bờ sông, lấp đầy các lạch sâu gần bờ, ngoài ra, vùng mũi các mỏ hàn thường hình thành các hố xói cục bộ rất sâu và các dòng xoáy nguy hiểm. Những nơi có đường bờ đã áp sát chân đê hay các công trình hạ tầng cơ cở khác, rất cần có các khối bồi lắng đủ lớn, tạo an toàn hơn cho mục tiêu bảo vệ. Kết cấu đảo chiều hoàn lưu được nghiên cứu nhằm đáp ứng mục đích đó.
Công trình đảo chiều hoàn lưu là một sáng tạo đã được ứng dụng thành công trong thực tế, nhưng chưa xác lập được cơ sở khoa học công nghệ một cách hoàn thiện để có thể ứng dụng kết cấu này ra các vùng miền khác. Đặc điểm nổi bật của nó là hiệu quả tạo ra khối bồi lắng đặc biệt nhanh và ổn định sau công trình, có tác dụng san lấp các hố sâu ở bờ lõm, bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo vệ.
Do đó, nhiệm vụ thí nghiệm là nghiên cứu ứng dụng giải pháp công trình đảo chiều hoàn lưu mà vấn đề trọng tâm là xác định mối quan hệ giữa các tham số bố trí công trình với hiệu quả bồi lắng, để ứng dụng trong công trình bảo vệ bờ đối với những khúc sông cong ở các vùng miền khác. Hiện tượng vật lý chủ yếu cần nghiên cứu là dòng bùn cát đi vào khu vực công trình sau khi dòng  hoàn lưu khúc sông cong được đảo chiều. Nghiên cứu mang tính tổng quát, tìm ra quy luật chung, không dựa trên một đoạn sông cụ thể nào. 
Xem và download bài báo đầy đủ tại link: Kết quả nghiên cứu thí nghiệm kết cấu ĐLHL
Theo IHRCE
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment